aromaterapia.cz

Posledná pripomienka! Už sme vám povedali všetko, je to už len na vás,… 

Slovné spojenie ,,Esenciálne oleje“ tiež ,,Esencie“ sa datuje od 16. storočia a odvodzuje sa od názvu lieku ,,QUINTA ESSENTIA“ (v prekl. Piata esencia, súcno, živel, element), ktorému názov dal  Paracelcus von Hohenheim (1493* – 1541¹), švajčiarsky lekár, alchymista, filozof a laický teológ. Písomné pramene tohto pomenovania siahajú až k slávnemu aténskemu filozofovi Platónovi, ktorý o piatej esencii pojednáva v dialógu „Epinomis“, a zaradil ju k štyrom základným tvorivým elementom; Ohňu, Zemi, Vode a Vetru.  

Pre tento piaty element použil názov ,,Éter“; horieť, žiariť – neviditeľná hmota, zdroj všetkej aktivity, a označil ho zo všetkých elementov za najskutočnejší.  

Stredovekí alchymisti-liečitelia pripravovali liečivé elixíry 7-násobnou destiláciou, ktoré obsahovali ,,nadpozemský“ piaty element. Používali pri tomto procese síru, symbol horiaceho kameňa, a ortuť, ideálny zastupiteľ kovov. Boli presvedčení, že takýmto elixírom vyliečia všetky ľudské neduhy. 
Esenciálne oleje sú blahodarné pre naše zdravie a očistu prostredia,  

v ktorom žijeme. Veríme, že praktická príručka, vám pomôže vniesť opäť harmóniu do vášho života.  

Želáme vám všetkým duševnú pohodu, zdravé telo a jasnú myseľ. Čisté esenciálne oleje sú „elixíry“, namiešané samotnou matkou prírodou, ktoré nám pomáhajú aj bez zbytočného pátosu stredovekých liečiteľov. 
 

„Cieľom života je stotožniť údery tvojho srdca s frekvenciou Vesmíru, aby prirodzenosť a prirodzenosť boli jedno.“ 
Joseph Campbell 

PS: Myslíme si, že sme už povedali všetko čo by ste mali vedieť o tejto príručke. Je už len na Vás, že či si ju objednáte., alebo nie.  

PS1: Bezplatná doprava na príručku, ktorá váži cca 1,2 kilogramu iste nebude navždy! 

Všetko je napísané štýlom, ktorému porozumie aj ten, čo sa len začína zaujímať o problematiku Aromaterapie.